Camilla Carlsson och John Håkansson

Projekt: 40-50 löpmeter virke per barn

Materials: textil building, photographs and wooden table with research

 

Photographs

 

Installation views Next:Utopia, Norrköpings Konstmuseum 2016

Installation views Sinne, Helsinki 2013

Building the installation, Sinne

Workshop for school classes, Sinne

Text in English

Text på svenska

 

back to works

 

© John Håkansson och Camilla Carlsson 2016

 

Text från utställningen på Sinne, Helsingfors 2013

40-50 löpmeter virke per barn

Camilla Carlsson och John Håkanssons utställning gestaltar bygglek, en form av bemannad lekplats där barn själva, i närvaro av pedagoger, bygger och utformar lekmiljön. Den första byggleken,Skrammellegepladsen, startade 1943 i Emdrup, Köpenhamn. Det danska ordet ”skrammel” översattes till ”skräplekplatser” som sedan blev kända som ”bygglekplatser”. Konstnärerna har sedan 2008 undersökt och fotograferat bygglekplatser i Danmark, Tyskland och Sverige.

Bygglek kan ses som en modell för inflytande, likafullt som en faktisk miljö där barn uttrycker och skapar egna platser. I konstnärernas research ingår bland annat Palle Nielsens verk Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle, en bygglek inne på Moderna Museet, Stockholm, 1968. De kulturhistoriska aspekterna andas 1960-70-tal, medan konstnärernas fotografier visar väl fungerande bygglekplatser mitt i vår samtid.

I Sverige har de flesta bygglekarna försvunnit. Beror det på ideologiska, ekonomiska eller säkerhetsmässiga orsaker? Bygglekverksamhet berör flera områden, bland andra arkitektur, stadsplanering, demokrati och pedagogik. Vilken kunskapssyn präglar samhället? På vilket sätt är barn idag delaktiga i planering och utformning av utemiljön, stadsrummet?

Hur får man vuxna att se lekvärdet och kunskaperna som man lär sig genom bygglek? Dessa lekplatser utmanar barn att använda hela kroppen, sin fantasi och att samarbeta med andra barn och vuxna. Skalan är viktig, liksom tidsaspekten; att byggandet inte tar slut utan ständigt förändras. Återanvändning av material ligger också i tiden. Titeln 40-50 löpmeter virke per barn är en rekommendation angående bygglek som skrevs på 70-talet. Denna rekommendation är fortfarande relevant.

Aktiviteten på bygglekplatser påminner om konstnärliga processer – att bygga upp, lägga till, ta bort, förändra och att arbeta med helheten. Många byggen, kojor, liksom konstnärliga verk, kan liknas vid självporträtt. I konstnärernas presentation ingår även ett platsspecifikt bygge gjort av textil och skumplast. Kanske minnet av egna kojbyggen eller kuddrummet på 1970-talets daghem kan vara en ingång? I lek omformas material och plats, men leken sitter inte i redskapen utan i användaren. I fantasin, om man så vill.

I samband med utställningen ordnas verkstäder för skolklasser. Andra barn som är sugna på att bygga kan besöka verkstaden på söndagarna kl. 13-16.