John Håkanssonworksnews cv (sve)cv (eng) contact

I närheten

40-50 löpmeter virke per barn 40-50 running meters of timber per child

Telecom Tower (work in progress)

Ett grönt beslut A Green Decision

Hökarängsplan 1-11

OmgivningarSurroundings

FagersjöskogenThe Fagersjö Wood

Aspudden <—> Hökarängen

Vita husenThe White Houses

Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David HelldénFrom Hökarängen to Hötorgscity-architect David Helldén

Gator i Mukojima Streets in Mukojima

Sightseeing Elis Sinistös Villa Juice

Ingalundavägen 13

Peter Celsings arkitektur the Arcitecture of Peter Celsing's

Reflektioner Reflections

ReflexionerReflexions

Tegelbyggnad och grön SaabBrick building and green Saab

Hem/museum Home/museum

Fastighet med bostäder för bildade och självförsörjande kvinnor Realestate with dwellings for educated and selfsupporting women