Hippolyte, Helsinki 1994


Project: Fastighet med bostäder för bildade och självförsörjande kvinnor
(Realestate with dwellings for educated and selfsupporting women)

 

back

works

 

© John Håkansson 1994