Project: Ett grönt beslut (A Green Decision)

 

Material: digital C-prints, wooden frames, wooden table top and trestles

 

Installation view at Valla Scen 2012

 

text about the project

 

pictures

 

back to works previous picture

 

© John Håkansson 2012

 

 

Ett grönt beslut

En studie av ett koloniområde på Årstafältet i Stockholm och konsekvenserna av ett grönt beslut.

Kollonistugornas nya kulörer och kulörernas ordning är hämtade från Dorpatsvägen på Enskedefältets villaområde. Texten är hämtad från Stadsbyggnadskontorets detaljplan för Årstafältet (Dp 93045) från år 2000.

A Green Decision

A study of an allotment area at Årstafältet in Stockholm and the consequences of a green decision.

The new colors and the order of the colors are picked from Dorpatsvägen, a street with family houses near by. The text is an excerpt from the local plan for Årstafältet (Dp 93045) from year 2000.